Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Επιστολή Προέδρου για το Δασικό Χωριό ΠαπάδωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΔΩΝ
 
                                                                                    Παπάδες 17.02.2016
                                                                                 ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο
                                                                                             2) κ. Πρόεδρο  Δ.Σ.
                                                                  
ΘΕΜΑ: Δασικό Χωριό Παπάδων.

Σας παρακαλούμε για την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφανθεί  για την αποδοχή της λύσης του μισθωτηρίου του Δασικού Χωριού Παπάδων, που έχει ζητήσει η μισθώτρια εταιρεία δια του νομίμου εκπροσώπου της, για τους  λόγους που αναφέρονται στην αίτησή της, που έχει κατατεθεί στο δήμο μας.

Επίσης ζητούμε την επίσπευση της σχετικής διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης νέου μισθωτή, δεδομένου ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επιχειρηματίες για την εκμετάλλευση του Δασικού Χωριού, το οποίο ομολογουμένως θεωρείται μοναδικό και απαράμιλλης ομορφιάς σε πανελλήνια κλίμακα, λόγω της θέσεώς του και των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών στοιχείων του.

Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε οι πάγιες εγκαταστάσεις του,  που κόστισαν 2.100..000 ευρώ {από κονδύλια του Υπ. Γεωργίας και της Ε.Ε. στα πλαίσια ανάπτυξης των ορεινών όγκων της χώρας μας) αποτελούν  ένα αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο για το δήμο μας, παρακαλούμε για τη διαφύλαξη και αξιοποίηση  κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου