Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Συμπληρωματική έκδοση 1.000 λαχνών για τη συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου

,,Οι μαθητές και μαθήτριες με παραδοσιακές ενδυμασίες χορεύουν στο προαύλειο του Δημοτικού Σχολείου,,
/ Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο του χωριού μας ιατρό Αλέξανδρο Μακαρώνα, για την αποστολή της φωτογραφίας λήψης έτους 1981/
Λόγω της εντυπωσιακής  ανταπόκρισης των κατοίκων και φίλων του χωριού μας, στην αγορά των λαχνών της αρχικής έκδοσης και της συνεχιζόμενης αυξημένης ζήτησης, η Επιτροπή Διαχείρισης προέβη σε συμπληρωματική έκδοση 1.000 λαχνών (αξίας 1.000 ευρώ), με σκοπό τη συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου και τη δημιουργία πολυχώρου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, στέγαση βιβλιοθήκης κ.ά.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.