Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στο Αγροτικό Ιατρείο Παπάδων

Με ενέργειες της ιατρού Μελίνας Μήλου και του Προέδρου της Κοινότητάς μας Γεωργίου Αντωνίου βρέθηκε λύση στη δυσχέρεια  ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων των ασθενών.
 
Κατόπιν έρευνας έγινε προμήθεια του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού διασύνδεσης με internet  του Αγροτικού Ιατρείου Παπάδων, το μηνιαίο κόστος του οποίου ανέλαβε να καλύπτει, εξ ιδίων πόρων, ο  Πρόεδρος της Κοινότητάς μας, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, επιδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της ανωτέρω πρωτοβάθμιας ιατρικής μονάδας.