Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Προτάσεις του Δασαρχείου Λίμνης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

 
Έργα ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ υπέβαλλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης   
Οι προτάσεις αφορούν έργα και εργασίες πρόληψης καθώς και αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων. Αναλυτικότερα κατατέθηκαν αιτήσεις στήριξης για την υλοποίηση εγκεκριμένων δασοτεχνικών μελετών στο Μέτρο 8 του ΠΑΑ για έργα όπως διευθέτηση ορεινών χειμάρρων, βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων, αναδασωτικές εργασίες σε καμένες εκτάσεις  και εργασίες  προστασίας  της υγείας των φυτών.
Οι προτάσεις των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας στα υπομέτρα 8.3 (Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων) και 8.4 (Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων) του ΠΑΑ 2014-2020, είναι οι ακόλουθες :

Δασαρχείο Λίμνης

1. Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών
   Προυπ/σμός έργου: 706.800,00 ευρώ
2. Βελτίωση δασικού δρόμου 'Πήλι-Καρυά"
   Προυπ/σμός έργου:  396.568,89 ευρώ 
3. Βελτίωση δασικού δρόμου "Πλατάνι -Ψιλή Ράχη"
   Προυπ/σμός έργου: 570.400,00 ευρώ
4. Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.02 Χείμαρρος Ξηροπόταμος
   Προυπ/σμός έργου:  548.080,00 ευρώ
5. Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.02 "συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδυλίου όρους
   Προυπ/σμός έργου:  84.940,00 ευρώ
6. Συμπληρωματικές εργασίες και έργα αποκατάστασης της τεχνικής διευθέτησης χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.07.01 χείμαρρος Νηλέα
   Προυπ/σμός έργου: 419.120,00 ευρώ
Δασαρχείο Λίμνης
7. Αποκατάσταση βατότητας του Δασικού δρόμου Ρετσινόλακος- Καλαμούδι
   Προυπ/σμός έργου:45.880,00 ευρώ
8. Αποκατάσταση ζημιών στους δασικούς δρόμους του Δημοσίου Δάσους Λίμνης εξαιτίας πυρκαγιάς
   Προυπ/σμός έργου: 372.000,00 ευρώ
9. Αναδασώσεις καμένης έκτασης Δημοσίου Δάσους Λίμνης

   Προυπ/σμός έργου:  328.825,93 ευρώ   Η Κοινότητα Παπάδων διά του Προέδρου της  κ. Γεωργίου Αντωνίου ευχαριστεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας και το Δασαρχείο Λίμνης, για τον προγραμματισμό και την υποβολή προτάσεων και δράσεων, στα πλαίσια της  προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού μας περιβάλλοντος (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020).
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον δασολόγο κ. Σπύρο Ζίγκηρη.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω έργο <<Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.02 Χείμαρρος Ξηροπόταμος>>, αξιολογήθηκε ως αναγκαίο μετά τις σοβαρές καταστροφές και τα θύματα που υπήρξαν συνεπεία των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή Ξηροποτάμου κατά το έτος 1991
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου